దేవి నవరాత్రులలో తప్పక ఈ పూజా విధానాన్నిపాటించండి.

దేవి ఖడ్గమాలా స్తోత్రం, త్రిశతి, లలితా సహస్రనామం ఈ మూడు స్తోత్రాలు, వాటి గురించి విడివిడిగ వేరే టపాలో రాస్తాను.

3 thoughts on “దేవి నవరాత్రులలో తప్పక ఈ పూజా విధానాన్నిపాటించండి.

  1. Pingback: దసరా | భవాని మల్లాది

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s