రాగి లడ్డు

కావలసిన పదార్ధాలు:
రాగిపిండి: 1cup
బెల్లం తురుము: 1cup
పల్లీలు: 1cup
నెయ్యి: 1cup
జీడిపప్పు: 8
నువ్వులు: 1cup
బాదం పప్పు: 1/2cup
యాలకల పొడి: 1tsp
ద్రాక్ష: 8

తయారు చేయు విధానము:
1. మొదటగా స్టౌవ్ పై కడాయి పెట్టి అందులో విడివిడిగా పల్లీలు, నువ్వులు, బాదం పప్పు, జీడిపప్పు, రాగి పిండి వేయించి పెట్టుకోవాలి.
2. మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో వేయించి పెట్టుకొన్న పల్లీలు, నువ్వులు, బాదం పప్పు, జీడిపప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
3. ఈ తర్వాత ఈ మిశ్రమానికి పైన వేయించి పెట్టుకున్న రాగిపిండి కలిపి, దాంతో పాటు ఒక కప్పు బెల్లం తురుము, ఒక కప్పు నెయ్యి, యాలకల పొడి వేసి బాగా కలిపి లడ్డుగా చేసుకుని పైన జీడిపప్పు, ద్రాక్షతో గార్నిష్ గా అలంకరిస్తే రాగి లడ్డు రెడీ. (రాగి పిండి మరీ పొడిగా ఉంటే కొద్దిగా పాలు కలిపి లడ్డులా చేసుకోవచ్చు)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s