శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సహిత చింతామణి గణపతి

నేను ఒక కొత్త బ్లాగుకి శ్రీకారం చుట్టానండి. అదేంటంటే,తూర్పుగోదావరిజిల్లా, కొత్తపేట తాలూకా, గన్నవరం మండలము, నరేంద్రపురంలోని శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సహిత చింతామణి వారి దేవస్థానము యొక్క విశిష్టతను మీకు ఈ బ్లాగు ద్వారా పరిచయము చేయదలచాను.

http://srichintamaniganapathi.wordpress.com

దయచేసి వీక్షించండి.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s