శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సహిత చింతామణి గణపతి

నేను ఒక కొత్త బ్లాగుకి శ్రీకారం చుట్టానండి. అదేంటంటే,తూర్పుగోదావరిజిల్లా, కొత్తపేట తాలూకా, గన్నవరం మండలము, నరేంద్రపురంలోని శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సహిత చింతామణి వారి దేవస్థానము యొక్క విశిష్టతను మీకు ఈ బ్లాగు ద్వారా పరిచయము చేయదలచాను.

http://srichintamaniganapathi.wordpress.com

దయచేసి వీక్షించండి.

ఇలాంటి advertisements మీరు ఇప్పడి వరకు చూసి వుండరు!!!!

The most coolest

advertisements


Nothing is Changed in Life!!!

Nothing is Changed   Life is Same!!!!

20 year back – School bag.

Today – Office bag.

20 years back – Lekhak Note book.

Today – HP Note book.

20 years back – Hero Ranger.

Today – Hero Honda.

20 years back – Half pants.

Today – Full pants.

20 years back – Playing with plastic car running on battery and remote.

Today – Playing with metal car running on petrol and gear.

20 years back – Scared of Teachers and exams.

Today – Scared of Bosses and targets.

20 years back – Wanting to be class topper.

Today – Wanting to be ‘Employee of the month’

20 years back – Quarterly exams.

Today – Quarterly results.

20 years back – Annual School Magazine.

Today – Company Annual Report.

20 years back – Annual exams.

Today – Annual appraisals.

20 years back – Pocket money.

Today – Salary.

20 years back – Waiting for Diwali crackers.

Today – Waiting for Diwali bonus.

20 years back – Running after grades and prize cups.

Today – Running after incentives and promotions.

20 years back – Craving for the latest toy in the market.

Today – Craving for the latest gadget in the market

20 years back – Eager to watch the latest cartoon show.

Today – Eager to watch the latest blockbuster.

20 years back – Fruity.

Today – Whiskey.

20 years back – Crush on class mate.

Today – Crush on colleague.

So essentially nothing has changed!!


Once you replace negative thoughts with positive ones, you’ll start having positive results

అమ్మాయిలను అర్ధం చేసుకోవడం మహా కష్టం………..

అమ్మాయిలను అర్ధం చేసుకోవడం మహా కష్టం………..

వాళ్ళ అందాన్ని పొగిడితే అబద్ధం ఆడుతున్నమంటారు,
పొగడకపోతే సౌందర్య దృష్టి లేదంటారు.

చెప్పినదానికల్లా ఒప్పుకుంటే డుడుభాసవన్న వెక్కిరిస్తారు,
ఒప్పుకోకపోతే అర్ధం చేసుకునే మనసు లేదని నిందిస్తారు.

చక్కగా తయరయతే పూలరంగడు అని చురకలేస్తారు,
సింపుల్ గా వుంటే “తాతయ్యల టేస్ట్” అంటారు.

ఎక్కువ మాట్లాడితే ’బోర్ ’అంటారు,
మాట్లాడకపోతే ప్రేమ లేదంటారు.

ముద్దు పెట్టుకుంటే జెంటిల్మెన్ వి కాదంటారు ,
పెట్టుకోక పోతే మగాడివే కాదు పొమ్మంటారు.

చెయ్యి పట్టుకోబోతే- అందుకోసమే కాసుకుని వున్నావంటారు,
బుద్ధిగా కూర్చుంటే ముద్దపప్పు అంటారు.

వేరే ఆడవాళ్ళ వయపు చూస్తే మగబుద్ధి అంటారు ,
వాళ్ళు వేరే అబ్బాయిల వయపు చూస్తే ‘క్యాజువల్ లుక్ ’అంటారు .

హే భగవాన్..…………..

Oka Abbayi Pade Bhadha idhi……………………..

……..