ఆపిల్ – క్యారెట్ సలాడ్

ఆపిల్: 2(చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయాలి)
క్యారెట్ తురుము: 1 cup
తేనె: 1 tbsp
మిరియాల పొడి: 1 tsp
జీడిపప్పు: 2tbsp
కిస్ మిస్:1 tbsp

తయారు చేయు విధానము:
1. ఒక గిన్నెలో ఆపిల్ ముక్కలు, క్యారెట్ తురుము, తేనె, మిరియాల పొడి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేసి కలపాలి చివరగా జీడిపప్పు, కిస్ మిస్ లతో గార్నిష్ చేయాలి అంతే ఆపిల్ క్యారెట్ సలాడ్ రెడీ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s