ఇవి చాలా బావున్నాయి

1. రాజశేఖర్  హిట్ మూవీ గోరింటాకు, next కరివేపాకు, next తమలపాకు , Next విస్తరాకు

2. Teacher    : Children whom do you hate the most?

UKG Boy : Raja Ram Mohan Roy

Teacher    : Oh God ! why do you hate him?

UKG Boy  : He abolished child marriage..

3. Six things boys do in exam hall

a.  Counting No. of Girls

b.  Sighting the lady invisilator

c.  Counting windows and doors

d.  Seeing the brand name of the pen

e.  Feelings for wasting yesterdays night by studying.

f.   Think to study well atleast for next exam

Six things girls do in exam hall ( Even though they dont know

answers)

a.  Write

b.  Write

c.  Write

d.  Write

e.  Write.

f.   Write

Crazy girls … They act more   😛

4. Once Einsten was reading in class. A scorpion bit his toe but he

continued reading with concentration. When sir asked him, he said that

the scorpion bit him on toe not on mind, so he did not lose

concentration. Friend this is what we call as

……………

…………..

……………

…………..

……………

…………..

Over Action…..  😛

5. Meeru podduna lechi muggurini lepandi. Aa muggurini maro muggurini

lepamanandi. Elaga LAZY NESS ni INDIA nunchi toledam.

NOTE: Nannu matram lepoddu…:D

6. Boy friend : kal tumhare ghar gaya tha… mujhe nahi lagta hamari

shadi hogi……

Girl friend : kyu ? papa se mila?

Boy friend : nahi tumhari behen se mila………  😉

8.  Balayya meets aishwarya in Filmfare awards

Balayya :   sorry aishwarya naaku english theliyadu , Hindi

Theliyadu

Aish : sorry naku nuvvu evaro theliyadu …

9. James Bond suicides after waching balakrishna film … u know y?

Balaih had empty revolver, villan fired at balaiah,

Balaih catches da bullet puts it in his revolver and shoots the

villan….

Then villan dies …..

crazy balayya

10.  1 day balayya was drinking water

………………………………………..

Ante !  balayya neellu kuda taagoddha ??

Deentlo kuda joke kavala?? this to 2mch.   😛 😀

2 thoughts on “ఇవి చాలా బావున్నాయి

  1. “Boy friend : kal tumhare ghar gaya tha… mujhe nahi lagta hamari shadi hogi……
    Girl friend : kyu ? papa se mila?
    Boy friend : nahi tumhari behen se mila……… 😉 ”

    Ha ha ha! This post is full of jokes. I can’t stop laughing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s