గృహాలంకరణలో వెలుగులు

గదిలో ఎన్ని హంగులున్నా … దానికి కావలసినంత వెలుగుంటేనే అందంగా కనిపిస్తుంది. అందుకే గది పరిమాణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వాటికి సరిపోయే కాంతినందించే బల్బ్‌లను ఏర్పాటుచేస్తాం.

ప్రస్తుతం తక్కువ విద్యుత్‌ ఖర్చుతో ప్రకాశవంతగా వెలిగే ల్యాంప్‌ల హవా నడుస్తుంది. అయినా ప్రత్యేకతను కోరుకునేవారి కోసం మార్కెట్లోకి వింతైనా బల్బులు వస్తున్నాయి. ఇవి వెలుగుని అందించడమే కాకుండా ఆకర్షణగా ఉన్నాయి.

అందులో హాల్లో ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు పక్షులు గదిలో వాలినట్లుంటే బర్డ్‌ ఆన్‌ వైర్‌ ల్యాంప్‌, పిల్లలలకు ఇష్టమైన కలువ పూవుల్లాంటి బల్బులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయనడంలో సందేహం లేదు. వాడి చూడండి మార్పు మీకే తెలుస్తుంది.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s