ఉదరాకర్షణాసనం

మలబద్ధకంతో బాధపడేవారు ముందుగా ఉదయాన్నే నిద్రలేవగానే నాలుగు గ్లాసుల గోరువెచ్చటి నీటిని త్రాగి ఆ తరువాత “ఉదరాకర్షణాసనం” వేసినట్లయితే మలబద్ధకాన్ని నివారించవచ్చు.

ఈ ఆసనం ఎలా వేయాలంటే.. రెండు పాదాలను నేలకు ఆనించి కూర్చుని, రెండు చేతులనూ మోకాళ్లపైన కేంద్రీకరించాలి. ఈ స్థితిలో శ్వాసను పీల్చి, వదలి.. కుడికాలును నేలమీద ఆనించి, ఎడమకాలును పొట్టకు ఆన్చి, ఎడమవైపుకు మెడ, ఛాతీ, నడుమును తిప్పాలి. ఇప్పుడు తిరిగీ శ్వాసను పీల్చుకుంటూ రెండు కాళ్లపైన కూర్చోవాలి.

అదే విధంగా ఎడమవైపుకు ఎడమకాలు నేలమీద ఆనించి, కుడికాలును పొట్టకు ఆన్చి, కుడివైపుకు మెడ, ఛాతీ, నడుమును తిప్పాలి. శ్వాసను పీల్చుకుంటూ యధాస్థానానికి రావాలి. ఇలా కుడి, ఎడమవైపుల్లో పదిసార్లు చేయాలి. దీంతోపాటు కపాలబాతి చేస్తే మంచిది.

ఆ తరువాత సుఖాసనంలో కూర్చుని రెండు చేతుల చూపుడు వేళ్లను మడిస్తే వాయుముద్ర ఏర్పడుతుంది. శ్వాస బయటకు, పొట్టలోపలికి తీసుకుంటూ సెకనుకు ఒకసారి, నిమిషానికి 60సార్లు మొదటిరోజు 5 నిమిషాలు, అలా నెల రోజుల చివరికి 15 నిమిషాలపాటు చేసేలా అలవర్చుకోవాలి. ఇలా చేస్తే చక్కటి ఫలితాలు వస్తాయి.

అయితే ముఖ్యంగా గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే.. ఈ ఉదరాకర్షణాసనం నీరు తాగిన తరువాత చేయాలి. ఆ తరువాత గంట సేపటికి కపాలబాతి, ప్రాణాయామం చేయాలి. లేకపోతే ముందుగానే కపాలబాతి చేసిన తరువాత నీరు త్రాగి ఉదరాకర్షణాసనం ప్రాక్టీసు చేస్తే సరిపోతుంది. వీటన్నింటితోపాటు మర్కటాసనం కూడా చేసినట్లయితే మరిన్ని చక్కటి ఫలితాలను పొందవచ్చు.

http://www.youtube.com/watch?v=LROr1MrczIg

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s